Chân dung cán bộ 7X được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL