Chân dung Chủ tịch tỉnh Bình Định vừa được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL