Chân dung nữ Chủ tịch UBND tỉnh đầu tiên của Bắc Ninh sau 22 năm tái lập - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL