Chân dung tân Thứ trưởng bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL