Chàng lơ xe gian nan đưa phở Việt đến xứ sở Bạch Dương - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL