Chàng trai quê Nghệ An lên báo nước ngoài nhờ khả năng "điêu khắc trên tóc siêu ảo diệu” - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL