Chấp nhặt bạn gái vì câu nói "cất xe dream lấy xe SH của em mà đi", thanh niên bị "ném đá" sấp mặt - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL