Chất chơi như "lớp học người ta", rủ nhau lên Đà Lạt làm bộ ảnh kỷ yếu "lầy không tả nổi" rồi về - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL