Chậu kiểng hút mắt người xem, với giá nghìn đô - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL