Cháy lớn thiêu rụi hơn 100 kiốt chợ Hải Hà - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL