Cháy chợ đêm ở Sài Gòn, tiểu thương cuống cuồng di dời đồ đạc - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL