Cháy chợ suốt 2 giờ, tiểu thương gào khóc chờ cứu hoả - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL