Cháy hàng chục ha rừng ở Quảng Ngãi, gần 200 người tham gia dập lửa - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL