Cháy lớn ở xưởng lạc tại Hà Tĩnh, thiệt hại lên đến 10 tỉ đồng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL