Cháy lớn ở rừng Hải Vân, hơn 500 người tham gia dập lửa - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL