Cháy lớn tại nhà máy hoá chất trong KCN Lê Minh Xuân - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL