Chen lấn mua smartphone giá 535.000 đồng ở Sài Gòn - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL