Chỉ 37% cử tri Mỹ ủng hộ cách ông Trump đối phó Covid-19 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL