Chỉ có 1 dự án duy nhất được chấp thuận chủ trương đầu tư trong năm 2019 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL