Chỉ đi làm móng mà cũng khiến tay biến dạng, suýt chết - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL