Chi hơn 1.000 tỷ đồng, đại gia khí đốt Nhật Bản nắm giữ 21% cổ phần PGD - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL