Chỉ huy Hải quân Mỹ bị cách chức vì gọi 10 gái mại dâm ở Philippines - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL