Chi tiết giá bán iPhone 12 chính hãng tại Việt Nam, thấp nhất là 21,49 triệu đồng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL