Chỉ trong 10 năm, thiên tai đã "ngốn" của nước Mỹ 350 tỷ USD! - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL