Chỉ trong một quý, Rạng Đông lỗ đậm gần 36 tỷ đồng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL