Chỉ vì một câu nói, Dương Mịch leo thẳng lên hot search Weibo - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL