Chiếc ô tô hơn 80 tỷ đồng do công ty Trung Quốc thiết kế có gì đặc biệt? - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL