Chiếc xe dâu được trang trí nhiều hoa 'nhất quả đất' bị dân mạng chê 'cạn lời' - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL