Chiếc xe lâu đời nhất của Porsche sắp đấu giá, ước tính đạt tới 20 triệu USD - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL