Chiến đấu cơ "con cưng" của không quân Trung Quốc bốc cháy, rơi tại Quảng Đông - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL