Chiến sĩ CSGT được em học sinh tặng dép "đi cho đỡ lạnh" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL