Chiêu "khuyến mãi" có một không hai: Mua nhà tăng thêm... chủ nhà - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL