Chính phủ chốt giá điện mặt trời, áp dụng 20 năm kể từ ngày vận hành phát điện - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL