Chính phủ đồng ý bỏ sổ hộ khẩu - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL