Chính phủ Thái Lan xác nhận bà Yingluck trốn ra nước ngoài - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL