Chơi bên bờ sông, cậu bé 9 tuổi phát hiện trứng khủng long hóa thạch 66 triệu năm - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL