Ông Nguyễn Thiện Nhân: Chọn không đúng ĐBQH là thiệt cho nước, cho mình - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL