Chống người thi hành công vụ ở Đồng Tâm: "Cần xử lý nghiêm các đối tượng chống đối, vi phạm pháp luật" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL