Chốt phương án tăng mức lương tối thiểu vùng năm 2020 là 5,5% - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL