Chu Bin & A Tuân hào hứng ủng hộ phim "Chị 13" của vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL