"Chú đầu trọc" nhiều năm miệt mài phát cơm, cháo từ thiện cho người nghèo - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL