Chủ đầu tư giải thích với Thủ tướng việc chậm góp vốn tại dự án Vũng Tàu Paradies - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL