Chủ đầu tư khu đô thị Việt Hàn, Phổ Yên chính thức nhận quyết định bàn giao đất - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL