Chủ đầu tư nói gì về dự án có "bút phê" của Thứ trưởng? - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL