Chú mèo được đề cử giải "Gương mặt của năm", cạnh tranh với Thủ tướng New Zealand - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL