Chủ nhà trọ thu tiền điện giá cao sẽ bị xử phạt 10 triệu đồng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL