Chủ quán bún bò gân gỡ bảng "nội quy" nhưng giữ bài thơ "con cóc" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL