Chư Sê – Gia Lai: Cần giải quyết dứt điểm những khiếu nại của người dân về dự án đường gom - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL