Chủ tịch Hà Nội dạo bộ, mua tò he, chụp ảnh cùng du khách - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL