Chủ tịch Hà Nội: GĐ Sở nói dân gánh lãi vay nước sạch sông Đuống là sai lầm - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL